Организиране на събития от 3CCreative

3CCreative е единствената спирка за вашето специално събитие. Ние специализираме в уникални и различни събития. Ние не сме конвенционални и ще използваме своите креативни и луди идеи за да сме сигурни, че вашето събитие ще достигне пълния си потенциал. 3CCreative се грижи за организацията на вашето събитие и за всеки детайл свързан с него независимо колко малък е той. Дискутирайте своите нужди и бюджет с нас и ние ще се погрижим вашите желания да станат реалност. Всичко което трябва да направите е да споделите вашите желания с нас и ние ще направи всичко възможно вашето събитие да бъде дирижирано до перфектност! Оставете 3CCreative да направи вашето събитие запомнящо се. Елате да планирате с нас, където планирането се прави с креативност.

Организиране на корпоративни събития

Каквито и да са вашите нужди вашето събитие може да бъде организирано от 3CCreative. Всички събития се планират, така че да не се дублират и да не са сравними едно с друго. Всяко събитие е уникално само за себе си. Всяко събитие се планира специално за вашите нужди и бюджет, но винаги с внимание към детайла за да бъде запомнено и успешно. С 3CCreative следващото ви корпоративно събитие ще пожъне невероятен успех оставяйки гостите ви в очакване на следващото специално събитие организирано от вас.

Организиране на частни събития

Случвало ли ви се е да организирате парти и на края на вечерта да разберете, че дори не сте имали време да поговорите с приятелите си? Не оствяйте дребните детайли да монополизират вашето време. Оставете нашите event стилисти да превърнат вашите идеи в реалност. Предстои ви организиране на рожден ден? Обадете се на 3CCreative! Всичко което трябва да направите е да напишете списъка с гостите, а пък 3CCreative ще свърши останалото.

Организиране на сватба

3CCreative ще направи вашата сватба сбъдната мечта. Ние ще ви помогнем да изберете локацията за вашата сватба. Интересувате се от хотел, ресторант, бална зала или кетъринг? Какво ще кажете за поканите? Не забравяйте цветята! 3CCreative ще организира всичко от сватбения букет до цялостната флорална декорация. И също така ние ще се погрижим да не забравите тъщата си. 3CCreative ще помни всичко вместо вас. Коктейл, бюфет или седяща вечеря? 3CCreative ще ви помогне с взимането на най-доброто решение. Седнете и се отпуснете. Жива музика, DJ или пианист? Ние ще ви помогнем с тези важни решения. Как ще пристигнете на свтбата си? 3CCreative ще се погрижи за детайлите независимо дали вашия избор е ретро автомобил или лимозина. Мислили ли сте за сватбената торта? Можете да бъдете сигурни, че 3CCreative са мислили. Как ще си припомняте този специален ден? 3CCreative ще организира за вас професионално видео и фото заснемане. Всичко което трябва да направите е да дойдете и да кажете “ДА”.

Организиране на конференции

Нашето конферентно планиране е специално създадено, така че вашето послание да достигне до публиката по най-ефективния и професионален начин. Независимо дали е конференция по повод на пускането на нов продукт, пресконференция или фирмена конференция, нашият конферентен екип ще се погрижи тя да бъде организирана със стил и най-важното да бъде вдъхновяваща и запомняща се за всички участници. Наша работа е да се погрижим за това, вашата конференция да е изключителено успешна.

Нашите събития
Партньори Контакти

1756 София, България, ул. Пловдивско поле 11, т: +359 2 4173899, т: +359 889 236613, office@3ccreative.net, www.3ccreative.net

Event management by 3CCreative

3CCreative is "one stop shopping" for your special event. We specialize in unique and different events. We are not conventional and we will use our creativity and crazy ideas to make sure your event reaches its full potential. 3CCreative Event Planners take care of every detail, no matter how small it is. Discuss your needs & your budget with us and we will make sure that your every wish will be fulfilled. All that you have to do is express your wishes & then turn it over to 3CCreative and we will ensure that your event is orchestrated to perfection! Let 3CCreative guarantee that your event is one to remember! Come plan with us, where planning is done with creativity.

Corporate event management

Whatever your needs are, an event can be created by 3CCreative. All events are designed to be incomparable and never duplicated. Each event is specially tailored to your needs and budget, but always includes the expertise and attention to detail to make your event successful and remembered. 3CCreative will ensure your next corporate event is a tremendous success for your business, and will leave your guests anticipating your next special event.

Private event management

Ever thrown a party and discovered at the end of the night you have not even had enough time to talk with your friends? 3CCreative can help you every step of the way. Don’t let the minute details monopolize your time. Let our event stylists make your ideas come to life. A special birthday celebration is coming up? Call 3CCreative! All that you have to do is make the guest list. 3CCreative will do the rest.

Wedding management

3CCreative will make your wedding a dream come true. We will help you choose the location that best meets your requirements. Interested in a hotel, restaurant, banquet hall, or catering? 3CCreative knows them all! How about the invitations? Don’t forget the flowers! 3CCreative will arrange everything from your bridal bouquet to the standards in the hall. And we will make sure that you don’t forget your mother-in-law. 3CCreative will remember everything for you. Cocktails, buffets or sit-down dinners? 3CCreative will help you decide what will work best for you. Sit back & relax. Live band, DJ, or perhaps a pianist? 3CCreative can help you make these important decisions. How will you arrive at your wedding? 3CCreative will take care of the details whether your choice is a vintage automobile or a stretch limo. Have you thought of the wedding cake? You can be sure that we will. How will you look back on this special day? 3CCreative will organize the video operator or photographer. All you have to do is show up & say "I do"!

Conference management

Our conference planning is designed to help you get your message across to your audience in the most effective and professional way. Whether it is a conference to launch a product, a press conference, a company conference or an Awards Ceremony. Our conference planning team will ensure you do it with style and most importantly it is memorable and inspiring to all who attend. It is our business to ensure your conference is an outstanding success.

Our events
Partners Contacts

1756 Sofia, Bulgaria, 11 Plovdivsko Pole str. t: +359 2 4173899, t: +359 889 236613, office@3ccreative.net, www.3ccreaive.net

Press  BG or  EN
The flash player is required for viewing this site --> download  here
Designed by  3CCreative.